ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Μετά τη δημιουργία της εταιρείας σας, η Balkan Capital Development θα φροντίσει ώστε να εγγραφεί στη φορολογικό μητρώο της Βουλγαρίας ( НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ – Εθνικός Οργανισμός Εσόδων). Ταυτόχρονα δε και για οτιδήποτε άλλο χρειάζεται ώστε η νέα εταιρία και ως τοπικός εργοδότης να τακτοποιηθεί πλήρως από φορολογικής άποψης. Ανάλογα δε με τις δραστηριότητές της, θα διασφαλιστεί η εγγραφή της στο καθεστώς ΦΠΑ.