ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Μετά τη δημιουργία της εταιρίας σας, ακολουθεί το επόμενο βήμα. Η σύνδεσή σας με το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Η Balkan Capital Development θα σας παρουσιάσει σε τοπικές τράπεζες και θα βοηθήσει στο άνοιγμα εταιρικών και προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών σας στη Βουλγαρία.

 

Θα σας καθοδηγήσει να ανταπεξέλθετε με επιτυχία στις απαιτήσεις των τραπεζών αφού ακολουθηθούν σωστά όλες οι πρωταρχικές διαδικασίες. Το αποτέλεσμα θα είναι παραπάνω από ικανοποιητικό.  Σε πολλές περιπτώσεις δε είμαστε επιφορτισμένοι με τη διαχείριση των εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών των πελατών μας, αλλά λόγω των διαδικτυακών τραπεζικών διευκολύνσεων, αυτό δεν συμβαίνει πάντα.

Στη Βουλγαρία λειτουργούν αυτή τη στιγμή περίπου 30 τράπεζες, 6 από αυτές είναι παραρτήματα ξένων τραπεζών. Οι υπόλοιπες κατέχουν πλήρη άδεια και ασκούν διεθνής συναλλαγές.

Τα τελευταία δε έτη, παρατηρείται αυξημένη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών όπως και του e-banking. Σημειωτέον ότι, μπορούν και φυσικά πρόσωπα να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό στη Βουλγαρία, να έχουν e-banking και κάρτα αναλήψεων ΜΟΝΟ με την υπόδειξη της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.