ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Ποιος μπορεί να εισάγει στην ΕΕ;

Κατά κανόνα, πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ (Βουλγαρία) ως εταιρεία ή μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση. Αυτό περιλαμβάνει την εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ.

Οι εκτελωνιστικές εργασίες ορίζονται από την κείμενη τελωνειακή νομοθεσία και είναι οι απαιτούμενες πάσης φύσεως διατυπώσεις ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών για τη διακίνηση μέσω αυτών των αλλοδαπών και εγχωρίων εμπορευμάτων. Στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λειτουργεί από 1-1-1993 ως «αλλοδαπά» νοούνται τα εμπορεύματα που προέρχονται από τρίτες χώρες ενώ ως «εγχώρια» νοούνται όλα τα κοινοτικά εμπορεύματα δηλαδή τα προερχόμενα από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις εκτελωνιστικές εργασίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες για τη διακίνηση των υποκειμένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) εμπορευμάτων, καθώς επίσης και οι διαδικασίες για την καταβολή του ΕΦΚ και του Τέλους Ταξινόμησης.

Εμείς θα σας βοηθήσουμε να εγγραφείτε στο εθνικό (Βουλγαρικό ) εμπορικό μητρώο και να αποκτήσετε αριθμό ΕΟRI ως εισαγωγέας της ΕΕ. Ο αριθμός EORI είναι ένας αριθμός αναγνώρισης που ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι εισαγωγές ορισμένων ευαίσθητων εμπορευμάτων ή οι εισαγωγές ορισμένων εμπορευμάτων που προέρχονται από συγκεκριμένες χώρες μπορεί να απαγορεύονται ή να περιορίζονται. Μπορεί να χρειαστείτε άδεια ή επίσημη κοινοποίηση εισαγωγής.

 

Τα κύρια είδη προϊόντων που υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την εισαγωγή είναι τα εξής:

 • γεωργικά προϊόντα
 • φαρμακευτικά προϊόντα
 • χημικά προϊόντα
 • προϊόντα σιδήρου και χάλυβα
 • πολιτιστικά αγαθά
 • κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης
 • όπλα
 • εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης ή πειρατικά εμπορεύματα
 • μη αξιοπρεπή άρθρα/δημοσιεύσεις/βιντεοσκοπήσεις
 • απειλούμενα είδη
 • απόβλητα
 • ορισμένα ζώντα ζώα και προϊόντα που περιέχουν ζωικές ουσίες
 • φυτά και προϊόντα που περιέχουν φυτικές ουσίες

 

Εισαγωγικοί δασμοί

Οι εισαγωγικοί δασμοί μπορεί να χρειαστεί να καταβληθούν για το προϊόν σας κατά την είσοδό του στην ΕΕ. Η ΕΕ είναι τελωνειακή ένωση, πράγμα που σημαίνει ότι ένας ενιαίος εισαγωγικός δασμός οφείλεται στον τόπο εισόδου στον οποίο υποβάλλεται η διασάφηση εισαγωγής, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος της ΕΕ. Στη συνέχεια, το προϊόν μπορεί να κυκλοφορήσει στην αγορά της ΕΕ χωρίς περαιτέρω τελωνειακές διατυπώσεις.

Το ποιος πληρώνει τους δασμούς εξαρτάται από τη συμφωνία με τον πωλητή, αλλά συχνά οι εισαγωγικοί δασμοί καταβάλλονται από τον εισαγωγέα.