ΠΛΗΡΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σε όλο τον κόσμο οι απαιτήσεις διακανονισμού (regulatory requirements) γίνονται όλο και πιο περίπλοκες και η κατάσταση στη Βουλγαρία δεν είναι διαφορετική.

Αντισταθμιστικά σε αυτή προφανή κατάσταση, η Balkan Capital Development θα βοηθήσει την εταιρεία σας να προσαρμοστεί σε όλη την κρατική αλλά και την παγκόσμια νομοθεσία ώστε να εξασκήσει χρηστή διοίκηση και management.

Παράλληλα δε, φροντίζουμε την διαχείριση των νομικών υποθέσεων της εταιρείας σας σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου της ύπαρξής της.

Από τη δημιουργία έως την καθημερινή λειτουργία και μέχρι την εκκαθάριση, παρέχουμε την υποστήριξη που χρειάζεστε ώστε η εταιρία σας να λειτουργεί συνεχώς απρόσκοπτα και αποτελεσματικά.