Το trademark (σήμα) είναι η ταυτότητά σας στην αγορά. Πρωτότυπο, ξεχωριστό, μοναδικό! Eίναι μία λέξη (ή λέξεις), ένα σχέδιο ή συνδυασμός, το οποίο χρησιμεύει στο να διακρίνονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μίας επιχείρησης από άλλα ομοειδή. Αποτελεί πράξη διασφάλισης του εταιρικού της κεφαλαίου

Η κατοχύρωση σήματος στο Μητρώο Σημάτων δηλ. είναι η κατοχύρωση του συμβόλου με το οποίο σε αναζητούν οι καταναλωτές και αναγνωρίζουν την ποιότητα, τη φήμη και την προέλευση των προϊόντων και των υπηρεσιών σου. Επί της ουσίας, με τη μη κατοχύρωση του εμπορικού σήματός της μία επιχείρηση διακινδυνεύει, αφήνοντας απροστάτευτο και νομικά ακάλυπτο το όνομά της και εμμέσως τη φήμης της.

Κατοχυρώστε μέσω της Balkan Capital Development σαν trademark την επωνυμία, το λογότυπο, το domain, το διακριτικό τίτλο, τα ονόματα προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης σας εύκολα, γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατία γιά:

περιλαμβάνεται Βουλγαρική, πανευρωπαική ή και παγκόσμια προστασία του επιθυμητού trade mark
περιλαμβάνεται Πολυετή κατοχύρωση και αποκλειστική χρήση
περιλαμβάνεται Χαμηλό κόστος αίτησης 
περιλαμβάνεται Απλή και γρήγορη διαδικασία
περιλαμβάνεται Συνεχής online ενημέρωση μέχρι και την τελική απόφαση

Η διαδικασία περιλαμβανει:

  • Έλεγχο διαθεσιμότητας σήματος
  • Σύνταξη όλων των σχετικών εγγράφων
  • Συγκέντρωση δικαιολογητικών
  • Έλεγχο πληρότητας φακέλου
  • Αγορά και κατάθεση σχετικών παραβόλων
  • Κατάθεση φακέλου αίτησης στο σχετικό υπουργείο από δικηγόρο
  • Παράσταση δικηγόρου για εξέταση σήματος
  • Ενημέρωση απόφασης
  • Παράδοση τελικού φακέλου