Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για λογαριασμό της εταιρίας σας απο τη Balkan Capital Development που θα της επιτρέψουν να λάβει τραπεζικά δάνεια στη Βουλγαρία.

Χάρη στην πολυετή προϋπηρεσία μας στην διαχείριση τραπεζικών – επιχειρηματικών δανείων, βλέπουμε τα πράγματα με τα μάτια της τράπεζας και διαπραγματευόμαστε τους όρους από την πλευρά του επιχειρηματία.

Αφού αναλύσουμε την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης σας και εξετάσουμε ρεαλιστικές και βιώσιμες λύσεις, υποβάλλουμε ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη γραπτή πρόταση λήψης επιχειρηματικού δανεισμού προς τις τράπεζες.

Συνοπτικά, μπορούμε να προσφέρουμε:

α) Επαγγελματική αξιολόγηση και ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησή σας.

β) Σύνταξη συγκεκριμένης μελέτης τύπου επιστολής-επιχειρηματικού σχεδίου προς τράπεζες όπου αιτιολογείται και τεκμηριώνεται πρόταση λήψης τραπεζικού επιχειρηματικού δανείου.

γ) Διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, για της εύρεση και αξιοποίηση της καλύτερης δυνατής λύσης.

Συχνά οι τράπεζες παραπέμπουν τις εταιρείες σε γραφεία Συμβούλων Επιχειρήσεων ούτως ώστε να καταστρώσουν γραπτά τραπεζικά business plans που να τεκμηριώνουν την ανάγκη για δανεισμό.

Οι τράπεζες, για να εγκρίνουν τη παροχή δανείου σε μία επιχείρηση, πρώτα θα τεκμηριώσουν τους λόγους για τους οποίους παραχωρούν τη σχετική χρηματοδότηση στον επιχειρηματία.

Καταθέτοντας στην τράπεζα γραπτή, επίσημη και τεκμηριωμένη πρόταση παροχής τραπεζικού δανεισμού, καθοδηγούμε την εγκριτική επιτροπή της τράπεζας στην δική σας κατεύθυνση και όχι το αντίστροφο.

Οι υπηρεσίες μας είναι εντελώς δωρεάν. Η ΒCD, αμείβεται αποκλειστικά από τα τραπεζικά ιδρύματα που συνεργάζεται και παρέχει τις υπηρεσίες της απολύτως ΔΩΡΕΑΝ προς του πελάτες της, από το αρχικό στάδιο της οικονομικής προέγκρισης μέχρι και την εκταμίευση του δανείου τους. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, μπορείτε να διακόψετε τη συνεργασία σας με την εταιρία μας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ως γνωστόν, η διαμεσολάβηση για την έκδοση ενός δανείου είναι διαδεδομένη στο εξωτερικό, αλλά ελάχιστα στην Ελλάδα. Ο διαμεσολαβητής διατηρεί σύμβαση συνεργασίας με το φορέα που συνεργάζεται με σκοπό να διεκπεραιώνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το συμφέρον του πελάτη του. Σκοπός της διαμεσολάβησης είναι να απαλλαγείτε από τη γραφειοκρατία και να ευνοηθείτε από προνομιακές υπηρεσίες του διαμεσολαβητή που διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία για να διεκδικήσει το καλύτερο για εσάς!