Η Balkan Capital Development, αν και είναι σχετικά μια νέα εταιρία στο χώρο, χάρη στην εμπειρία και την διορατικότητα των στελεχών της κατάφερε να τραβήξει την προσοχή των επενδυτών που ψάχνουν ένα καινούργιο επιχειρηματικό άνοιγμα στη φιλόξενη χώρα της Βουλγαρίας.

Αναλαμβάνει την ίδρυση νέων εταιρειών ή την νομική υποστήριξη ήδη λειτουργούντων. Δίνει μεγάλο βάρος στις προς ίδρυση εταιρείες, διότι όπως σε όλα, έτσι και στην ίδρυση μιας εταιρείας, η αρχή είναι το ήμισυ του παντός.

Στο σημερινό πολύπλοκο επιχειρηματικό κόσμο, οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη κάτι πολύ περισσότερο από έναν καλό δικηγόρο. Συγκεκριμένα, έχουν ανάγκη από νομικούς συμβούλους με βαθιά γνώση των αναγκών της επιχειρηματικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, για εμάς στην BCD, οι υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες έχουν νόημα και παράγουν υπεραξία ακριβώς όταν παρέχονται σε πολυσύνθετες και απαιτητικές περιόδους, όπως αυτή που διανύουμε.

Απαιτείται λοιπόν η κατάρτιση ενός σωστού και πλήρους Καταστατικού με μακρόπνοη πρόβλεψη και ευρύτητα στην διατύπωση των σκοπών του. Ο προέλεγχος και έλεγχος της επωνυμίας της νέας εταιρείας σε κάθε πιθανή έκφανσή της, ηλεκτρονική ή μη, είναι αναγκαίος. Επίσης εμείς εδώ στη BCD, δίνουμε έμφαση στην κατοχύρωση των αντίστοιχων εμπορικών σημάτων και domain names.

Στις μετοχικές συνθέσεις ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ακριβή αποτύπωση των συμφωνηθέντων μεταξύ των μετόχων.

Ελάτε κοντά μας! Θα σας συμβουλεύσουμε για το καλύτερο δυνατό σχήμα για την επιχείρησή σας, επιλέγοντας ανάμεσα στα προβλεπόμενα από τον Βουλγαρικό νόμο.