Για την δημιουργία και εν συνεχεία την νομική υποστήριξη μιας νέας εταιρίας στη Βουλγαρία παρέχονται οι εξής υπηρεσίες: